Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Stanowisko ZG w sprawie poszanowania zasady dobra wspólnego jako fundamentu polskiej państwowośc

12. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie poszanowania zasady dobra wspólnego jako fundamentu polskiej państwowości 1. Zachodzące w Polsce od 1989 roku przemiany ustrojowe, polityczno-prawne i gospodarcze umożliwiają uwalnianie się naszego kraju od narzuconych przez ideologię i system…

slide

Stanowisko ZG w sprawie projektowanej ustawy o miejscach pamięci narodowej

11. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie projektowanej ustawy o miejscach pamięci narodowej Propozycja kompleksowego uporządkowania problematyki ochrony miejsc pamięci narodowej, określenie zasad ich ustanowienia, utrzymywania i likwidacji oraz poszanowania przez działalność o charakterze politycznym bądź gospodarczym czyni…

slide

Stanowisko ZG w sprawie emisji programu Radia Maryja

10. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie emisji programu Radia Maryja   Dostosowanie zakresu częstotliwości nadawania programów radiowych UKF do międzyna-rodowych standardów nie może być wykorzystywane do ograniczania zasięgu oddziaływania bądź likwidacji rozgłośni katolickich. Protestujemy przeciwko polityce koncesyjnej…

slide

Stanowisko ZG w sprawie realizacji reformy samorządowej

9. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie realizacji reformy samorządowej 1. Samorząd stał się najbardziej skuteczną i stabilną siłą polskich przemian po 1989 roku. Mimo trudnych warunków funkcjonowania, szczególnie finansowych i braku jasnego podziału kompetencji między szczeblem centralnym,…

slide

Stanowisko ZG w sprawie polityki kulturalnej państwa

8. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie polityki kulturalnej państwa Liberalno-rynkowy charakter przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych w Polsce wywiera zbyt często destrukcyjny wpływ na sferę kultury. Stały spadek nakładów finansowych państwa i samorządów terytorialnych na kulturę…