Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Uchwała ZG w sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2005 roku

29. Uchwała Nr 10 /ZG/2004 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”z dnia 28 września 2004 rokuw sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2005 roku 1. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 2005 roku będzie realizować zadania programowe i formacyjne wynikające z dokumentów…

slide

Stanowisko ZG w sprawie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie

28. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie Wyrażamy stanowczy protest wobec przygotowanego przez posłów SLD projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk sejmowy nr 3215). Proponowane w nim rozwiązania wprowadzają całkowitą swobodę zabijania dzieci…

slide

Uchwała ZG w sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2004 roku

Uchwała Nr 52/ZG/2003 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2004 roku                                                                                          § 1. 1. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 2004 roku będzie kontynuować ubiegłoroczne zadania programowe, związane…

slide

Stanowisko ZG w sprawie poszanowania prawdy historycznej w budowaniu nowej Europy

26. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie poszanowania prawdy historycznej w budowaniu nowej Europy Procesy jednoczenia się Europy są zakłócane przez idee i działania zmierzające do budowania Unii Europejskiej na historycznych fałszach i kłamstwach. Nie ustał jeszcze spór…

slide

Stanowisko ZG w sprawie nowego projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej

25. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie nowego projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej Przyłączamy się do apelu Ojca Świętego Jana Pawła II i nalegań biskupów polskich o uwzględnienie w przyszłym Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej chrześcijańskiego dziedzictwa naszego kontynentu….