Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Stanowisko ZG w sprawie antyrodzinnej polityki rządu

18. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie antyrodzinnej polityki rządu Wyrażamy sprzeciw wobec działań Rządu Premiera L. Millera likwidacji zasiłku porodowe-go, ograniczenia kręgu osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku rodzinnego, wycho-wawczego i alimentacyjnego, propozycji skrócenia urlopu macierzyńskiego godzących w…

slide

Stanowisko ZG wobec wyborów parlamentarnych 2001

17. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia ”Civitas Christiana"wobec wyborów parlamentarnych 2001   Zbliżające się wybory parlamentarne zdają się wyznaczać nową cezurę w kształtowaniu się ładu demokratycznego w Polsce po odzyskaniu przez Naród suwerenności politycznej w 1989 roku. Polska jest dzisiaj…

slide

Oświadczenie ZG w sprawie poszanowania godności narodu polskiego

Oświadczenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w sprawie poszanowania godności narodu polskiego Zbliża się 60 rocznica dokonania ohydnego mordu na grupie obywateli polskich narodowości żydowskiej w Jedwabnem. Moralny wymiar tego aktu, bez względu na to, kto jest jego sprawcą,…

slide

Protest ZG wobec manipulatorskich praktyk Telewizji Polskiej S.A.

Protest Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wobec manipulatorskich praktyk Telewizji Polskiej S.A. Wyrażamy stanowczy protest wobec manipulatorskich praktyk Telewizji Polskiej S.A., których najnowszym przykładem było wyemitowanie filmu dokumentalnego pt. Dramat w trzech aktach. Wykorzystanie społecznego mechanizmu uwiarygodniania informacji przez…

slide

Oświadczenie ZG w sprawie zagrożeń życia ludzkiego

Oświadczenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie zagrożeń życia ludzkiego 1. Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” podziela zarówno nadzieje jak i obawy społeczeństwa związane ze skutkami rozwoju nauki i techniki. Stwarza on nowe możliwości leczenia chorób i zapobiegania…