Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Oświadczenie ZG w sprawie Narodowego Dnia Życia

Oświadczenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie obchodów Narodowego Dnia Życia 1. Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wyraża nadzieję, że ustanowiony decyzją Sejmu RP Narodowy Dzień Życia oraz Dzień Świętości Życia staną się okazją nie tylko do…

slide

Uchwała ZG w sprawie formacji katolicko – społecznej Stowarzyszenia

Uchwała Nr 3/ZG/2005 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w sprawie formacji katolicko – społecznej Stowarzyszenia                                                                                  § 1.„Civitas Christiana” jest środowiskiem o wyrazistej, kształtowanej od 1993 r. misji, której istotę stanowi formacja i przygotowanie katolików świeckich do aktywnej i…

slide

Uchwała ZG w sprawie realizacji zadań programowo-formacyjnych w latach 2004  2008

30. Uchwała Nr 11/ZG/2004 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z dnia 28 września 2004 roku w sprawie realizacji zadań programowo-formacyjnych w latach 2004 – 2008                                                                                     § 1. 1) W obliczu rozwoju ideologii antychrześcijańskich, uderzających w godność osoby ludz-kiej,…

slide

Uchwała ZG w sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2005 roku

29. Uchwała Nr 10 /ZG/2004 Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”z dnia 28 września 2004 rokuw sprawie zadania programowego Stowarzyszenia w 2005 roku 1. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 2005 roku będzie realizować zadania programowe i formacyjne wynikające z dokumentów…

slide

Stanowisko ZG w sprawie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie

28. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie Wyrażamy stanowczy protest wobec przygotowanego przez posłów SLD projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk sejmowy nr 3215). Proponowane w nim rozwiązania wprowadzają całkowitą swobodę zabijania dzieci…