Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Stanowisko ZG w sprawie projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej

24. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wobec przyjętego projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, który wprowadza do wartości i zasad Unii fałszywą wizję Europy i ogranicza podmiotowość narodów i…

slide

Stanowisko ZG w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

23. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana"w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wielokrotnie pozytywnie odnosiło się do idei integracji Europy. Już na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w 2000 roku wyraziliśmy pogląd, że po tragicznych doświadczeniach…

slide

Uchwała ZG w sprawie programu działania Stowarzyszenia w roku 2003

22. Uchwała Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”w sprawie programu działania Stowarzyszenia w roku 2003 Udział Polski w procesie integracji europejskiej, a w konsekwencji wstąpienie do Unii Europejskiej stanowi największe wyzwanie, przed którym stanęliśmy jako naród po 1989 roku. Musimy…

slide

Stanowisko ZG wobec tendencji do wykluczania wartości chrześcijańskich z konstytucyjnych zasad

21. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”wobec tendencji do wykluczania wartości chrześcijańskich z konstytucyjnych zasad jedności Europy Europa szuka nowej drogi ku pokojowej przyszłości, opartej na wartościach wspólnych dla wszystkich narodów europejskich. Dążenia te potwierdza także Unia Europejska w…

slide

Stanowisko ZG wobec wyborów samorządowych

20. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"wobec wyborów samorządowych Działalność samorządowa Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” stanowi podstawę uczestnictwa naszego środowiska w życiu publicznym.Od lat wspieramy naturalne procesy samoorganizowania się społeczeństwa. Służy im inicjowanie i dbałość o rozwój różnych form…