Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
slide

Stanowisko Prezydium ZG w sprawie handlu w niedzielę i święta

11. Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie handlu w niedzielę i święta Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” solidaryzuje się z apelami Kościoła i NSZZ „Solidarność” oraz decyzjami samorządów terytorialnych zmierzających do ograniczenia handlu w…

slide

Oświadczenie Prezydium ZG w sprawie przyjętego na szczycie w Brukseli Traktatu Konstytucyjnego UE

10. Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w sprawie przyjętego na szczycie w Brukseli Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" popierając ideę integracji Europy zawsze podkreślało, że nowa jedność naszego kontynentu musi być zbudowana na głębszym…

slide

Protest Prezydium ZG przeciwko legalizacji aborcji i związków homoseksualnych

9. Protest Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”przeciwko legalizacji aborcji i związków homoseksualnych Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” kategorycznie protestuje przeciwko próbom zalegalizowania przez polskie prawo zabijania poczętych dzieci i zrównania związków homo-seksualnych z małżeństwem i rodziną.Przygotowane przez środowiska lewicowe…

slide

Stanowisko Prezydium ZG w sprawie poszanowania polskiej tożsamości narodowej w procesie integracj

8. Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie poszanowania polskiej tożsamościnarodowej w procesie integracji z Unią Europejską Przekazana przez stronę polską Unii Europejskiej deklaracja w sprawie ochrony życia i moralności, zastrzegająca prawo Rzeczypospolitej Polskiej do regulowania tych…

slide

Stanowisko Prezydium ZG wobec eskalacji strategii przemocy i wojny

7. Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wobec eskalacji strategii przemocy i wojny Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” potępia rozwiązywanie trudnych problemów współczesnego świata metodami przemocy.Wojny, terroryzm i przemoc prowadzą jedynie do eskalacji cywilizacji śmierci, odwetu i masowych nieszczęść…