Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Środowisko Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z niepokojem obserwuje zamęt, jaki od dłuższego czasu aktywiści kręgów liberalnych powodują wokół osoby metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika. Pozwanie duchownego przed sąd za wyrażone z troską i w poczuciu obowiązku wynikającego z jego posługi, krytyczne wskazanie niemoralnych i szkodliwych trendów cywilizacyjnych, uważamy za poważne nadużycie.

Solidaryzując się z abp. Michalikiem, zgadzamy się ze stanowiskiem Kurii Metropolitalnej Przemyskiej, że sam sposób wytoczenia sprawy przeciw arcybiskupowi uzasadnia twierdzenie, iż osobie która to uczyniła, nie chodzi o ochronę swych praw, a jedynie o poszukiwanie medialnego rozgłosu. Powództwo nie opiera się na tekście kazania Arcybiskupa, lecz na tendencyjnych reakcjach medialnych wobec kazania wygłoszonego we Wrocławiu, w dniu 16 października 2013 r.

Jako Polacy-katolicy i podmiot życia społecznego, wyrażamy swój sprzeciw wobec tego typu próbom zastraszania hierarchów i ludzi Kościoła, którzy występują w obronie wartości i godności człowieka.

Ze swej strony zapewniamy o modlitwie w intencji Księdza Arcybiskupa w tym trudnym dla niego, i wszystkich nas, czasie.

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”,

Tomasz Nakielski

/-/

Przewodniczący
Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana”

 

Warszawa, dn. 12.03.2015r.