Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Opole: Konkurs fotograficzny „Wy jesteście pokoleniem przyszłości”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Opolu oraz Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie (woj. opolskie) po raz czwarty organizuje Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Myśli i rozważania Stefana kardynała Wyszyńskiego w obiektywie młodego pokolenia”.


Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jako organizatorzy pragniemy zachęcić młodzież do wykonywania zdjęć w kontekście nauk społecznych Wielkiego Polaka – Stefana kardynała Wyszyńskiego, a także zwrócić uwagę na wartości chrześcijańskie, płynące z nauk Prymasa Tysiąclecia.

Tegoroczne hasło konkursu brzmi: „Wy jesteście pokoleniem przyszłości”. Ma ono na celu podkreślenie roli młodego pokolenia w życiu społeczeństwa oraz uwrażliwienie go na otaczającą rzeczywistość i ludzi. Tym goręcej zachęcamy młodzież do zainteresowania się konkursem.

Zwracamy się z wielką prośbą o przekazanie informatora uczniom zainteresowanym fotografią, dla których jest ona pasją lub której tajniki dopiero poznają. Inicjatywa ma na celu wyłowić talenty i pokazać je szerszemu odbiorcy. Jest także doskonałą okazją do promocji szkoły. Bardzo dziękujemy za pozytywne odniesienie się do naszej prośby.

Folder konkursowy „Wy jesteście pokoleniem przyszłości” [do pobrania]

Alina Kostęska