Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej

Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej

Kielce

Celem Konkursu jest zachowanie tożsamości narodowej oraz wiary chrześcijańskiej, wyrażanej w twórczości ludowej.

Ludowa Sztuka Religijna w Kielcach po raz 43!

Katolickie Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kielcach po raz 43. zorganizowało Konkurs Współczesnej Ludowej Sztuki Religijnej. Tematem przewodnim konkursu ogłoszonym w roku jubileuszowym, upamiętniającym 1050 rocznicę chrztu, były chrześcijańskie tradycje w Polsce.

XLI Konkurs Ludowej Sztuki Religijnej w Kielcach

Kielecki konkurs, przez wiele lat związany z regionem i jego pograniczami, niepostrzeżenie stał się przeglądem o charakterze ogólnopolskim. Niewątpliwie podnosi to rangę tego wydarzenia artystycznego, które na trwałe wpisało się w działalność kieleckiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

slide

Kielce: XL edycja Konkursu Ludowej Sztuki Religijnej

Tradycyjnie w listopadzie Oddział Okręgowy w Kielcach jest organizatorem kolejnej edycji Konkursu Ludowej Sztuki Religijnej. W tym roku już po raz czterdziesty artyści z całej Polski mogli zaprezentować swoje prace szerszej publiczności.