Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

Częstochowa

Zawsze w maju stajemy przed obliczem naszej Matki i Królowej, by dziękować za wszystko co otrzymaliśmy jako wspólnota "Civitas Christiana". Przez Jej wstawiennictwo prosimy o łaski potrzebne dla całego Stowarzyszenia, naszych rodzin i nas samych. Błagamy również o rychłą beatyfikację naszego patrona, kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, który wskazuje nam Jasną Górę jako punkt odniesienia we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach.

 

Po raz 39. u stóp Królowej Polski

Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia na Jasną Górę gromadzi co roku liczne – ponad tysięczne – grono członków Stowarzyszenia, ich rodzin i przyjaciół. Zjeżdżamy się do stóp Matki Najświętszej z całej Polski, by w rocznicę śmierci naszego Patrona Stefana kard. Wyszyńskiego, na…