Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego

Białystok

Celem Nagrody jest pogłębianie i upowszechnianie rozumienia czym jest literatura w wymiarze chrześcijańskim, jej znaczenie dla rozwoju człowieka, gwarancji godności człowieka i rodziny oraz podmiotowości i suwerenności narodów w Europie i świecie.

XXV Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego

23 października 2019 roku był w Białymstoku dniem szczególnym. Właśnie tego dnia, w gościnnych salach Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, miało miejsce uroczyste wręczenie XXV Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Kapituła Nagrody utworzonej i przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas…

Komunikat Kapituły XXIV edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Franciszka Karpińskiego

Białystok, 6 czerwca 2018 roku Komunikat Kapituły XXIV edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Franciszka Karpińskiego przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”