Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Odmiany wolności w życiu i twórczości Zofii Kossak” – konferencja w Katowicach

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy na konferencję do Katowic, która odbędzie się 15 maja 2018 r.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Biblioteki Śląskiej, pl. Rady Europy 1 (sala Parnassos).

Otwarcie konferencji nastąpi o godz. 10.30. Inaugurację poprowadzą prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej oraz Alina Kostęska, przewodnicząca Oddziału Okręgowego w Opolu.

Pierwszy referat „Prolegomena do Zofii Kossak” wygłosi prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Następnie dr Joanna Jurgała-Jureczka omówi temat: „Istotą życia jest ciągła przemiana” – Zofii Kossak biografia niezwykła i zaskakująca. Pani dr Barbara Pytlos zaprezentuje referat „Zofia Kossak w Polsce niepodległej – od Pożogi do Krzyżowców. To tylko jedne z wielu wystąpień, którym towarzyszyć będzie również panel dyskusyjny.

Zobacz szczegółowy – plan konferencji.