Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Oblicza Stalinizmu – Tragedia Górnośląska

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Katowicach zaprasza na wykład pt. „Oblicza Stalinizmu – Tragedia Górnośląska„, który odbędzie się 12 lutego 2015 r., w siedzibie Oddziału przy ul. 3 Maja 26 w Katowicach, o godz. 18:30. Zaproszonymi gośćmi są: prof. Zbigniew Woźniczka (UŚ), dr Dariusz Węgrzyn (IPN).