Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O patronie

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w dniach 24–25 maja 2013 roku już po raz 33. przybyli na Jasną Górę, by u stóp Jasnogórskiej Bogurodzicy – Królowej Polski prosić  o rychłą beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego. Tegoroczna pielgrzymka miała szczególny charakter, gdyż podczas sobotniej Eucharystii, po półrocznym okresie intensywnych przygotowań, Stowarzyszenie w sposób uroczysty przyjęło Prymasa Tysiąclecia na swego patrona. Ze względu na wyjątkowość tego wydarzenia w pielgrzymce wzięła udział niezwykle liczna rzesza członków Stowarzyszenia wraz ze swymi asystentami kościelnymi.

Pielgrzymka rozpoczęła się przed pomnikiem sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, gdzie zgromadzonych w strugach wiosennego deszczu powitała Izabela Tyras, przewodnicząca Rady Oddziału w Częstochowie, a zarazem główna organizatorka pielgrzymki. Po krótkim powitaniu zabrał głos o. Jerzy Tomziński OSPPE, wielki przyjaciel Stowarzyszenia, który we wzruszającym przemówieniu przypomniał, iż miał zaszczyt bycia świadkiem dwóch bardzo ważnych wydarzeń mających miejsce na Jasnej Górze, a związanych z obecną uroczystością. Pierwszym z nich było przyjęcie sakry biskupiej przez ks. Stefana Wyszyńskiego w 1946 roku, drugim – powstanie „Civitas Christiana” w 1993 roku. Podczas tegorocznej pielgrzymki będzie zaś miało miejsce trzecie historyczne wydarzenie – przyjęcie przez Stowarzyszenie na swego patrona Prymasa Tysiąclecia – Nauczyciela Narodu – przypomniał o. Tomziński. Po przemówieniu złożono kwiaty pod pomnikiem, a następnie pielgrzymi udali się do kaplicy św. Józefa na Halach, gdzie przewodniczący Stowarzyszenia Ziemowit Gawski wręczył odpowiedzialnej generalnej Stanisławie Grochowskiej i Annie Rastawickiej z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Złote Odznaki Honorowe Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Następnie odbył się koncert znanego artysty i barda Romana Kołakowskiego. Punktualnie o godz. 21.00 wszyscy przybyli na Jasną Górę członkowie Stowarzyszenia zgromadzili się w kaplicy Cudownego Obrazu na modlitwie apelowej. Apel Jasnogórski poprowadził abp senior Stanisław Nowak, który w swoim rozważaniu nawiązał również do przeżywanego przez członków Stowarzyszenia przyjęcia patronatu Prymasa Tysiąclecia. Po apelu pielgrzymi przeszli w procesji z lampionami oraz pochodniami na plac jasnogórski. Tam prowadzeni przez ks. prof. Jerzego Lewandowskiego odmówili różaniec oraz modlitwę w intencji beatyfikacji Stefana kard. Wyszyńskiego. Kulminacyjny moment pielgrzymki miał miejsce w sobotę. Po porannej Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich odbyła się w Bazylice Jasnogórskiej uroczysta Eucharystia, której przewodniczył abp Wacław Depo. W homilii metropolity częstochowskiego padło wiele zdań kluczowych dla Stowarzyszenia. Arcybiskup przywoływał postawę całkowitego zawierzenia Maryi przez Prymasa Tysiąclecia jako wzór do naśladowania dla członków Stowarzyszenia. Przypominając o zagrożeniach współczesnych czasów, metropolita wzywał „Civitas Christiana” do szczególnego zaangażowania na rzecz budowania społeczeństwa Chrystusowego: „Drodzy bracia i siostry, jak nam dzisiaj potrzeba tej świadomości wiary i szczególnego wstawiennictwa w budowaniu i wzroście »Civitas Christiana« na ziemi polskiej i poza jej granicami, zwłaszcza gdy społeczeństwa Europy i Polski zaczynają się coraz bardziej oswajać ze złem i odejściem od rozumności, a to w imię wolności – wolności, która zamiast współbrzmieć i budować na prawdzie o Bogu i świecie, staje się nowym zniewoleniem”. Kolejnym ważnym punktem Mszy świętej było uroczyste odczytanie Aktu Zawierzenia przez przewodniczącego „Civitas Christiana” Ziemowita Gawskiego. Na zakończenie Mszy św. abp Wacław Depo poświęcił wizerunki patrona Stowarzyszenia Prymasa Wyszyńskiego. Kopie obrazu, który namalował Zdzisław Pytel, artysta z Krakowa, zostały wręczone przedstawicielom wszystkich oddziałów okręgowych Stowarzyszenia. Oryginał natomiast pozostanie w oddziale częstochowskim, gdyż z Jasną Górą wiążą się przełomowe momenty dziejów Stowarzyszenia i modlitewna droga ku Civitas Christiana.