Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nowy numer Miesięcznika „Civitas Christiana”

Drodzy Czytelnicy,

w Kościele katolickim trwa okres Wielkiego Postu, czas nawrócenia. Potrzebuje go każdy z nas, by zrewidować swoje życie, zatrzymać się i przypatrzeć temu, co ostatecznie w nim naprawdę istotne, a co  mogliśmy przeoczyć w naszej codzienności, czasem może wręcz zatracić. Owocem tej 40-dniowej refleksji, w której pomocą są dla nas uczynki pokutne, jest odnowienie wiary – jeszcze mocniejsze przylgnięcie do Boga, a może dopiero (i zarazem aż) odkrycie Go, dotknięcie Jego miłosierdzia i doświadczenie przebaczenia, ostatecznie – przemiana życia i rzeczywistości, w której funkcjonujemy, aż po udział w radości zmartwychwstania.

W bieżącym numerze dokonujemy rachunku sumienia w wymiarze społecznym. Sygnalizujemy wciąż obecne w Polsce niepokojące tendencje demograficzne, których skutki będą dla nas dotkliwe. Nie mniejszy wyrzut sumienia powinien stanowić narastający dług publiczny. Piotr Sutowicz dzieli się swoimi obawami o stan obecnego porządku politycznego oddalającego się od wartości, na których winna być budowana demokracja. Bartłomiej Radziejewski dokonał politycznego rachunku sumienia pod względem perspektyw pokolenia wkraczającego w dorosłość, a problem społecznej atomizacji i wynikającego z niej kryzysu społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju podjął Marcin Motylewski. Z kolei o. prof. Leon Dyczewski ocenił proces laicyzacji w Polsce i wskazał, czym się on charakteryzuje na tle państw zachodnich.

W związku z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego królewskiego kaznodziei, o. Piotra Skargi, przywołujemy jego postać nie tylko w kontekście społecznych wyrzutów sumienia sprzed czterystu lat, ale przede wszystkim po to, by w ich świetle zastanowić się nad naszą teraźniejszością i przyszłością.

W marcu w kalendarz na dobre wpisał się Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dzieje przemiany społecznej roli płci pięknej, określane mianem kulturowej rewolucji, zarysowuje dla nas dr  Małgorzata Jaszczuk-Surma. O tym, że dzisiejszy świat, jak nigdy dotąd, potrzebuje kobiecego serca, przekonuje za Prymasem Tysiąclecia Marek Koryciński – wiceprzewodniczący Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Ufam, że niniejszy numer naszego miesięcznika, który składam w imieniu Redakcji na Państwa ręce, pomoże w głębszym przeżyciu szczególnego czasu Wielkiego Postu – w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

Życzę dobrej lektury.

Marcin Kluczyński

Pobierz