Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nowy numer Społeczeństwa

Nauczanie społeczne Jana Pawła II

Oddajemy do rąk naszych Czytelników nowy numer „Społeczeństwa” poświęcony w całości warstwie nauczania społecznego Jana Pawła II. Obok autorów polskich można w nim znaleźć szereg tekstów autorów zagranicznych, stanowiących dowód jak bardzo nauczanie papieża Polaka było zauważane i doceniane także poza naszym gruntem. Warto sięgnąć do tekstów, które z pewnej już perspektywy czasowej chcą na nowo przybliżyć zarówno wielką wagę spraw społecznych w dzisiejszym świecie i dla współczesnego Kościoła, jak również ukazać, jak bardzo był nimi zainteresowany i jak bardzo się w nie praktycznie angażował, dzisiaj już kanonizowany – św. Jan Paweł II.

Spis treści 5-6

www.spoleczenstwo.civitaschristiana.pl