Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

NOWY NUMER KWARTALNIKA „SPOŁECZEŃSTWO”

Nowy numer kwartalnika „Społeczeństwo” poświęcony problematyce multikulturalizmu jest już dostępny, zachęcamy do lektury! Bezpłatną publikację można pobrać na stronie: spoleczenstwo.civitaschristiana.pl. Zapraszamy między innymi do refleksji – czy musimy przemyśleć na nowo Europę?

W bieżącym wydaniu ks. Stanisław Skobel konfrontuje wielokulturowość i chrześcijański uniwersalizm, natomiast Mieczysław Ryba przeprowadza analizę krytyczną multikulturalizmu. Paweł Skrzydlewski przedstawia skutki problematycznej ideologii w dziedzinie polityki i prawa, ponadto Marek Rembierz pisze o otwarciu edukacji międzykulturowej na krytyczną recepcję pedagogicznego przesłania religii w kontekście pluralizmu światopoglądowego.

Warto zgłębić teologiczno-moralną zadumę proponowaną przez Annę Janiszewską: czy wielokulturowość to zagrożenie, a może wyzwanie?

A jak wygląda doktryna społeczna Kościoła w aktualnym ujęciu włoskich publicystów? Oreste Bazzichi pisze o encyklice Humanae vitae z punktu widzenia etyczno-społecznego, a Vittorio Possenti testuje personalizm, przyglądając się kwestii praw i obowiązków.

Ponadto w numerze przeczytamy dokument bp. Andrzeja F. Dziuby zatytułowanyPrzygotował Polskę na Niepodległość”.