Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Najważniejsze elementy edukacji domowej

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Szczecinie serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu Edukacja domowa pt. „Najważniejsze elementy edukacji domowej”. Gościem spotkania będzie: Ks. Grzegorz Śniadoch IBP – Duszpasterz rodzin objętych edukacją domową.

Spotkanie odbędzie się 25 lutego 2015 r. o godz. 19:00 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przy ul. Kaszubskiej 20/3 w Szczecinie.