Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Najnowszy numer miesięcznika „Civitas Christiana”

Zachęcamy do pobrania najnowszego numeru miesięcznika „Civitas Christiana”.

Temat numeru: Rodzina Bogiem Silna

Tomasz Nakielski Rodzina Bogiem Silna

Janusz Dobrosz Sodoma i Gomora na raty

ks. Tomasz Kancelarczyk Młodzi a rodzina

Piotr Szukalski Polska rodzina A.D. 2015

Michał Wojciechowski Albo rodzina, albo ZUS

Ks. Marek Żejmo Synod o rodzinie: droga wierności

Pobierz