Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Najnowszy numer miesięcznika „Civitas Christiana”

Szanowni Państwo,

Przepis na życie – tak w wyniku redakcyjnej burzy mózgów określiliśmy Pismo Święte, księgę zawierającą uniwersalne wartości ogólnoludzkie, modele ludzkich postaw i życiowe drogowskazy.

Swego czasu, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, powstał krótki film jako materiał pomocny w katechezie – List Boga do człowieka – opowiadający o tej niezwykłej księdze będącej przecież światowym bestsellerem, przetłumaczonym na ponad 2500 języków, dziełem fascynującym nie tylko chrześcijan, także pod względem historycznym i literackim, bogatym w perły światowego piśmiennictwa. Jednak, jak przekonamy się po lekturze tego wydania naszego miesięcznika, Pisma Świętego nie powinniśmy traktować wyłącznie jako dzieła literackiego czy tym bardziej w kategoriach opracowania historycznego. W  chrześcijaństwie nie chodzi też o samą tylko księgę, lecz  o Słowo, które jest wciąż żywe i dokonuje się w każdym, kto je przyjmuje.

Kolejne karty tej księgi odsłaniają przed nami nie tylko stopniowe objawianie się Boga w odległej historii ludu wybranego, ale w kontekście tamtych wydarzeń oświetlają także naszą indywidualną relację z Nim. Za ponadczasowe w swym przesłaniu należy uznać zawarte w Biblii myśli literatury mądrościowej, zasady Dekalogu, Osiem Błogosławieństw i przypowieści Chrystusa, w których poucza On Apostołów.

W pewnej książce natrafiłem na ciekawą wypowiedź pewnego psychologa, który stwierdził, że gdyby zebrać w jeden zbiór wszystkie opracowania psychologiczne i poradniki życiowe, otrzymalibyśmy tylko nieudolną próbę ujęcia tego, o czym w sposób komplementarny traktuje Pismo Święte, ukazujące nie tylko prawdę o Bogu, ale także o człowieku. O tym, że Pismo Święte jest księgą życia, od dwudziestu lat jako Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przekonujemy kolejne pokolenia polskich nastolatków. Co roku w tym dziele uczestniczy niemal 30 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Niniejsze wydanie miesięcznika potraktowaliśmy także jako wprowadzenie do jubileuszowej edycji konkursu. Jestem przekonany, że dobór treści zainteresuje nie tylko młodych, których gorąco zachęcam do skorzystania z tego przepisu na życie, by poczuli autentyczną radość Ewangelii. A ta, jak przekonuje papież Franciszek, jest tym, czego nic i nikt nie zdoła nam odebrać.

Życzę dobrej lektury.

Marcin Kluczyński

Pobierz