Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Najnowszy numer kwartalnika „Społeczeństwo”

Nowy numer kwartalnika „Społeczeństwo” poświęcony jest problematyce Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej i miejsca świeckich w Kościele.

W bieżącym numerze ks. Piotr Mazurkiewicz pokazuje aktualne wyzwania katolickiej nauki społecznej, natomiast Mateusz Rutynowski przedstawia swoją refleksję na podstawie adhortacji apostolskiej Christifideles laici, pokazując w ten sposób formy uczestnictwa świeckich w życiu Kościoła. W publikacji znalazły się również dwa przemówienia – abp. Salvatore Pennacchio oraz abp. Józefa Kupnego z II Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Warszawie.

Warto zagłębić się w doktrynę społeczną Kościoła pomiędzy Włochami a Polską. Marco Stefano Birtolo i Lorenzo Scillitani zinterpretowali żądania w obrębie praw i polityki. A jak wygląda przybieranie na sile myśli „postmodernistycznej”? O tym pisze Laura Viscardi, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu św. Bonawentury – Seraphicum. Ks. Bogusław Drożdż w swoim artykule przedstawia natomiast kryteria eklezjalności zrzeszeń laikatu. Nawiązał w ten sposób do dokumentu św. Jana Pawła II, który dotyczy powołania i misji świeckich w Kościele.

Ponadto w numerze przeczytamy również list pasterski episkopatu Polski, ogłoszony w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, 4 października 2018 r.

Bezpłatną publikację można pobrać na stronie spoleczenstwocivitaschristiana.pl.

 

Zachęcamy do lektury!