Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nagrody i konkursy

2012 rok

XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Niepokalanów, finał Konkursu 4-5 czerwca.
Konkurs ma zachęcić młodzież do czytania i zgłębiania Słowa Bożego; ukazać wartości chrześcijańskie i wywołać w młodych ludziach pragnienie budowania świata, zachowując wierności Ewangelii.

LXV Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka

Warszawa, wręczenie Nagrody 18 maja.
Celem Nagrody jest promocja osób i ich dokonań, które świadczą o żywotności chrześcijańskich wartości duchowych. Przyznawana jest zgodnie z wieloletnią tradycją w kilku kategoriach.


IV Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża

Koszalin, wręczenie Nagrody 21 października.
Celem nagrody jest promowanie i inspirowanie działalności oraz twórczości krzewiącej ideały i postawy będące świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich a przez to upamiętnienie działalności ks. kard. nominata Ignacego Jeża.

XVIII Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego

Białystok, wręczenie Nagrody w listopadzie.
Celem Nagrody jest pogłębianie i upowszechnianie rozumienia czym jest literatura w wymiarze chrześcijańskim, jej znaczenie dla rozwoju człowieka, gwarancji godności człowieka i rodziny oraz podmiotowości i suwerenności narodów w Europie i świecie.

XXXIX Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej

Kielce, otwarcie ekspozycji w listopadzie.
Celem Konkursu jest zachowanie tożsamości narodowej oraz wiary chrześcijańskiej, wyrażanej w twórczości ludowej.

XXXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę "Jesiennej Chryzantemy"

Płock, finał Konkursu 24 listopada.
Celem Konkursu jest promocja twórczości poetyckiej powstającej w kręgu inspiracji patriotycznej i religijnej poprzez zaprezentowanie szerszej publiczności twórców młodych, poetów w mediach, prasie.

 

XXXIX Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia

Katowice, wręczenie Nagrody 15 grudnia.
Celem Nagrody jest promocja wartości chrześcijańskich i humanistycznych, patriotyzmu, etosu pracy, oddania dla Ziemi Śląskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV edycja Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego

Olsztyn, wręczenie Nagrody we wrześniu.
Nagroda im. warmińskiego poety ludowego i wybitnego działacza ruchu polskiego na Warmii przyznawana będzie co trzy lata wybitnym osobom i instytucjom zasłużonym dla regionu Warmii, Mazur i Powiśla w dziedzinie kultury, nauki i działalności prorodzinnej.

 

XXVIII Nagroda im. ks. dra Bolesława Domańskiego

Szczecin, wręczenie Nagrody w czerwcu.
Celem Nagrody jest przypomnienie postaw wybitnego kapłana ks. dra Bolesława Domańskiego i wskazanie ludzi o wielkiej sile inspiracji wartościami chrześcijańskimi i narodowymi w życiu publicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *