Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nagroda Peregryna z Opola

Dnia 7 października 2015 roku w ramach XI Opolskiego Colloquium Prawno-historycznego miało miejsce uroczyste wręczenie nagrody Peregryna z Opola – za umiłowanie sprawiedliwości. Głównym inicjatorem oraz organizatorem tego wydarzenia był Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu. Tegoroczna gala odbyła się na zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Wręczenie statuetek Peregryna zostało połączone z obchodami jubileuszu profesora Włodzimierza Kaczorowskiego, który był zarazem jednym z laureatów tegorocznej nagrody. Obok niego statuetkę otrzymała także siostra Margarita Cebula ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety oraz państwo Urszulai Piotr Dziamarscy z Byczyny.

Uroczystość wręczenia nagrody poprzedziło wystąpienie Przewodniczącego Rady Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu Macieja Szepietowskiego. Przewodniczący wspomniał o idei nagrody Peregryna, która przyznawana jest za szczególne umiłowanie sprawiedliwości na polu społecznym. Następnie głos zabrał Przewodniczący Kapituły ks. dr Piotr Sadowski, który wyjaśniał motywy przyznania tegorocznych statuetek.

Następnie odczytano laudacje ku czci nagrodzonych. Dr Andrzej Koziar naświetlił zgromadzonym sylwetkę siostry Margarity Cebuli; Pan Maciej Tomaszczyk przybliżył zebranym działalność państwa Dziamarskich; natomiast dr Piotr Sadowski – Przewodniczący Kapituły – zaprezentował dokonania pana profesora Włodzimierza Kaczorowskiego.

Wręczenie nagrody uświetnił występ artystyczny zespołu Camerton-Bis z Opola pod batutą pana Józefa Pixy.

Michał Kosche