Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Myśli kard. Wyszyńskiego w obiektywie młodych

III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny rozstrzygnięty!

14 czerwca w ratuszu w Byczynie nastąpiło rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pod hasłem: Jesteśmy narodem ochrzczonym! Myśli i rozważania Stefana kardynała Wyszyńskiego w obiektywie młodego pokolenia. Konkurs przeznaczony był dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z całej Polski. W tegorocznej edycji wzięło udział 52 uczniów i uczennic z 16 szkół z takich miejscowości, jak: Opole, Elbląg, Gniezno, Łask, Lubliniec, Henryków czy Kluczbork. Wpłynęło łącznie 115 prac prezentujących wysoki poziom.

Za patrona tej wartościowej inicjatywy obrano kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, duchowego ojca naszego Stowarzyszenia. Jego głębokie przemyślenia dotyczące Boga, człowieka i ojczyzny stały się także inspiracją fotograficznych poszukiwań dla młodego pokolenia. Młodzież bowiem otrzymała do wykorzystania zbiór myśli i sentencji kard. Wyszyńskiego, na podstawie których wykonywała zdjęcia. Przykłady: „Wszyscy jesteśmy Ludem Bożym”, „Polska jest zespolona nie jednym węzłem, nie parcianym powrozem. Polska jest zespolona sercem wiary. Jej siłą jest wiara Chrystusowa!”, „Jesteśmy Narodem młodym, prężnym, o kulturze starej, szlachetnej i wspaniałej”, „Ludzie ochrzczeni tak mają patrzeć na życie własnego narodu i narodów wszystkich części świata, aby serce nasze rozszerzało się, abyśmy przenikali naturę narodu łaską Bożą i mocami nadprzyrodzonymi, abyśmy sprawy porządku przyrodzonego wiązali z porządkiem nadprzyrodzonym”.

Tegoroczna myśl przewodnia konkursu była ściśle powiązana z obchodzoną właśnie 1050. rocznicą Chrztu Polski. Organizatorzy pragnęli, by młodzież zwróciła uwagę na to doniosłe w dziejach polskiej kultury i historii wydarzenie. Trzeba przyznać, że wywiązała się z tego zadania znakomicie, o czym świadczy poziom nadesłanych prac. Udział w konkursie skłonił bowiem młodych ludzi do analizy przemyśleń kard. Wyszyńskiego oraz zainteresowania jego nauką, co niestety jest rzadkością. Wśród młodego pokolenia nauka, podobnie jak i piękna postać Prymasa są bardzo słabo znane. Konkurs więc pełni także misję edukacyjną, zgodnie z celami naszego Stowarzyszenia, a jednocześnie stawia sobie ambitny cel docierania z nauką kard. Wyszyńskiego do jak najszerszego grona młodzieży.

Alicja Berger-Zięba

Szersza relacja:

http://e-civitas.pl/