Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Moratorium ONZ

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w pełni popiera inicjatywę p. Guliano Ferrara, aby Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła moratorium na wykonywanie aborcji.

Każdy człowiek ma niezbywalne prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, dlatego zwracamy się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o poparcie wysiłków Stolicy Apostolskiej mających na celu przyjęcie przez ONZ moratorium zakazującego wykonywanie aborcji.
Zwracamy się także do wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie tej inicjatywy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *