Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Modlitwa w intencji powrotu do zdrowia ks. biskupa Pawła Cieślika

Łączymy się duchowo z Jego Ekscelencją Pawłem Cieślikiem, Biskupem Pomocniczym Seniorem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, członkiem Kapituły Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego, przyjacielem  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w trudnym czasie ciężkiej choroby.

Prosimy o modlitwę w intencji szybkiego powrotu do zdrowia księdza biskupa.