Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Modlitewne Jerycho Różańcowe

Pracownicy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” od 19.03.2020 r. (Niedziela Bożego Miłosierdzia) od godziny 12:00 trwają w „oblężeniu Jerycha”.   Nieustanną modlitwę różańcową ofiarują jako ich dar miłości, jedności i wsparcia dla pracowników GRUPA INCO S.A., Kopalni Ogorzelec oraz osób Zarządzających.