Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Media jako element ewangelizacji – Centralny Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej w Lublinie

17–19 kwietnia w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Centralnego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej.

W piątkowy wieczór przybyli uczestnicy wysłuchali wykładu redaktora naczelnego Miesięcznika „Civitas Christiana” Marcina Kluczyńskiego, pt. Zagadnienia związane z działalnością miesięcznika „Civitas Christiana” oraz podstawy
dziennikarstwa. Prelegent w swoim wystąpieniu zaprezentował elementy procesu powstawania miesięcznika, uwzględniając przy tym poszczególne działy tematyczne. Zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie pismem członków Stowarzyszenia, którzy coraz częściej angażują się w prace redaktorskie. W sposób szczególny podkreślił fazy powstawania artykułów, a także umiejętności edytorskie wpływające na jakość powstających tekstów. Wystąpienie zakończyło się ożywioną dyskusją.
Na zakończenie dnia odbyło się nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego, podczas którego przytoczono słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Spraw, Maryjo, niech w każdej rodzinie będzie czczone Twoje Imię. Bądź wzorem, Bogurodzico, dla wszystkich matek i ojców, bądź przykładem dla tych, do których należy być wrażliwymi na sprawy ludzkiego bytowania, jak Ty, Maryjo, w swoim Magnificat”.
Nowy dzień rozpoczęliśmy od wspólnej porannej modlitwy, po czym odbył się wykład dr. hab. Dariusza Wadowskiego pt. Manipulacja w mediach. Profesor Wadowski swoje wystąpienie podzielił na dwie części: w pierwszej, teoretycznej, przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące omawianej dziedziny, natomiast w drugiej, którą przedstawił
w niedzielę – elementy manipulacji w mediach, przy uwzględnieniu najnowszych przykładów. Prelegent wskazał także na metody stosowane przez dziennikarzy oraz organy prasowe w celu osiągnięcia oczekiwanej reakcji ze strony odbiorców. Jeszcze tego samego dnia odbył się wykład dr hab. Justyny Szulich-Kałuży (KUL), która w swoim wystąpieniu pt. Wizerunek rodziny w mediach przedstawiła wyniki badań naukowych. Badania polegały na analizie ogólnopolskich tygodników pod względem częstotliwości publikowania na ich łamach artykułów poświęconych zagadnieniom rodziny. Wykład połączony był z interesującą dyskusją, w którą żywo zaangażowali się uczestnicy ośrodka. Następnie wspólnie udaliśmy się na zwiedzanie Lublina. Pierwszy punkt stanowił Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, gdzie zapoznaliśmy się z dziejami Uniwersytetu za pośrednictwem Muzeum Uniwersyteckiego. Następnie zwiedziliśmy kościół akademicki, a na zakończenie uczestnicy pragnęli oddać hołd patronowi Stowarzyszenia, modląc się w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego pod pomnikiem na dziedzińcu KUL. Kolejnym punktem było zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku oraz Starego Miasta. Dzień zakończył się Mszą świętą, którą sprawował ks. dr Krzysztof Stola w kościele św. Jozafata. Niedzielę rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy świętej w kościele św. Wojciecha znajdującym się przy Zamku, w kompleksie zabudowań pochodzących z XVII w.
Kolejnym punktem programu był wykład dr. hab. Dariusza Wadowskiego oraz dr. Błażeja Dyczewskiego, który przeprowadził warsztaty dziennikarskie na temat przedstawionych zagadnień teoretycznych. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie sporządzić relację z uroczystości, zachowując przy tym podejście: pozytywne, negatywne oraz neutralne.
Centralny Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej w Lublinie dostarczył uczestnikom cennych umiejętności postrzegania i oceniania współczesnych mediów. Natomiast przeprowadzone warsztaty pozwoliły poznać metody prawidłowego podejścia do edycji tekstów i uczyły elementów dziennikarstwa. Niepowtarzalna gościnność Lubelszczyzny nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania pracowników Oddziału Stowarzyszenia w Lublinie, którym składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc.