Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Marsz dla Życia w Rzymie

Polacy „za Życiem” na arenie międzynarodowej

W niedzielę 13 maja br. w Rzymie odbył się II włoski Marsz dla Życia. Przed rokiem inicjatywa miała miejsce w Desenzano na północy Włoch. Data Marszu ma związek z 34 rocznicą wejścia w życie włoskiej ustawy n. 194 z 22 maja 1978 r. dopuszczającej aborcję, która odebrała życie już ponad 5 mln dzieci. Organizatorzy nadali manifestacji charakter ponadpartyjny i ponadwyznaniowy.
Przystąpiło do niej ok. 150 grup, stowarzyszeń i ruchów pro vita, w tym katolickich, ale brali też udział protestanci i buddyści. Choć tegoroczny marsz był narodowym wydarzeniem, to można powiedzieć, że przyjął wymiar ogólno światowy, gdyż wzięli w nim udział przedstawiciele stowarzyszeń Obrońców Życia Ludzkiego z: Włoch, Austrii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Węgier, Niemiec, Polski, Belgii, Nigerii, a nawet Stanów Zjednoczonych. Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzina Jutro i Europejski Ruch Obrony Życia przedstawili poszczególne delegacje dając im możliwość wypowiedzenia się w imieniu swojej organizacji.W imieniu bardzo licznej, bo ponad 250 osobowej grupy pielgrzymów ze Szczecina i okolic, skupionych wokół Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i reprezentujących Polską Federację Ruchów Obrony Życia zabrała głos Joanna Szałata przypominając słowa Jana Pawła II, który w encyklice Evangelium Vitae mówił o potrzebie powszechnej mobilizacji sumień oraz wspólnym wysiłku etycznym do budowania strategii obrony życia. Przedstawicielka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie w imieniu polskich Obrońców Życia pozdrowiła wszystkich uczestników manifestacji oraz zapewniła o wsparciu jakiego Obrońcy Życia w Polsce udzielają każdemu, kto staje w obronie fundamentalnych wartości człowieka niezależnie od koloru jego skóry, wieku czy pochodzenia. Polska grupa zaznaczyła swoją obecność również poprzez niesioną w marszu ponad 40 metrową flagę narodową oraz barwne, kolorowe flagi z napisami: „Kocham życie”, „Od poczęcia człowiek” czy „BMS” (Bractwo Małych Stópek).
Niesione w Marszu hasła: „Koniec z zabójstwami państwowymi”, „Więcej narodzin, mniej aborcji”, „Aborcja to przemoc, to zabójstwo”, „Koniec z cichymi morderstwami” bardzo ostro kontestowały współczesną rzeczywistość społeczeństw, w których fundamentalne wartości i godność człowieka są deptane, a w przestrzeni publicznej funkcjonują kłamliwe i godzące w człowieka przekonania.
W manifestacji wziął udział i objął na nią patronat burmistrz Rzymu Gianni Alemanno, kardynał Raymond Leo Burke, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz najbardziej wzruszający i najbardziej znaczący świadek, którym jest Gianna Emanuela Molla, córka św. Gianna Beretta Molli, która została kanonizowana w 2004 przez papieża Jana Pawła II. Gianna Beretta Mola kierowana żywą wiarą i umiłowaniem życia wolała sama umrzeć niż odebrać życie swojemu dziecku, które miała pod sercem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *