Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Mapa nauczania społecznego Prymasa Tysiąclecia – debata online

Mapa nauczania społecznego Prymasa Tysiąclecia

Stefan Kard. Wyszyński zapisał się w naszej historii jako jeden z wybitnych reprezentantów katolickiej nauki społecznej. Poglądy społeczne Prymasa Tysiąclecia oparte nie tylko na rzeczywistości polskiej ale także osobistych doświadczeniach, są możliwe do adaptacji dzisiaj? Dlaczego warto sięgać po nauczanie społeczne Prymasa? Co młodzież w Nim widzą?

Zapraszamy na debatę online „Społeczeństwa”, która odbędzie się 9 listopada 2020 r. o godz. 18.00.

Udział wezmą:

  • Paweł Skibiński – historyk, wykładowca akademicki, przewodniczący zespołu redakcyjnego wydania codziennych zapisek „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego.
  • Piotr Sutowicz – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, z-ca red. naczelnego kwartalnika Civitas Christiana, historyk, publicysta.
  • Patryk Czech – przewodniczący prezydium Krajowej Rady KSM, członek Rady Dialogu z Młodym pokoleniem, prawnik.
  • Kamil Sulej – członek zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, sekretarz redakcji kwartalnika Społeczeństwo, historyk.

Debatę poprowadzi Marta Witczak – Żydowo – sekretarz redakcji Civitas Christiana

Transmisja dostępna na: youtube.com/CivitasChristianaTV, facebook.com/kwartalnikspoleczenstwo, facebook.com/BudujcieCivitasChristiana

 

Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundacja „Civitas Christiana”
Partner: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.