Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Mała historia wielkich Polaków

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Lublinie zaprasza na rodzinne spotkania z historią pt. „Mała historia wielkich Polaków. Od Gniezna przez Lublin po Kraków”, które poprowadzi Andrzej Dyczewski – mąż, tata oraz nauczyciel historii. Spotkanie odbędzie się 11 lutego 2015 r. o godz. 12.30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Józefa Bema 1/5.

Prosimy o zgłaszanie osób chętnych pod numerem telefonu: 607 461 393