Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Komunikat Kapituły – LXV Nagroda im. Wł. Pietrzaka

Kapituła LXV Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca w dniu 27 kwietnia 2012 roku we Włocławku pod przewodnictwem ks. bp. dr. Wiesława A. Meringa – przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, w składzie: ks. bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba – przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, ks. prał. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Ziemowit Gawski, Karol Irmler, Marek Koryciński i Zbigniew Borowik jako sekretarz przyznała tegoroczną nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”:

NAGRODĘ NAUKOWĄ
Ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Olejnikowi
za nieugiętą postawę w propagowaniu i obronie wartości chrześcijańskich w całym dorobku teologiczno-moralnym.

NAGRODĘ NAUKOWĄ
„Encyklopedii Filozofii Polskiej” wydanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
za ukazanie dorobku filozofii polskiej i świadectwo wkładu Polaków do kultury świata.

NAGRODĘ SPECJALNĄ
Tygodnikowi „Przewodnik Katolicki”
za ponad stuletnią służbę dla dobra Kościoła i Narodu, kształtowanie postaw patriotycznych, a szczególnie promocję rodziny.

NAGRODĘ SPECJALNĄ
„Radiu Maryja” i telewizji „Trwam”
za budowanie ducha modlitwy i wiary oraz za służbę Kościołowi i Narodowi.

NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ
Chórowi Akademickiemu Uniwersytetu w Białymstoku
za propagowanie w Polsce i za granicą muzyki polskiej, sakralnej i polskich pieśni patriotycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *