Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Lublin: Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie zapraszają 28 lutego 2017 r. na ogólnopolską konferencję pt. „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński to jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku – przywódca Kościoła i mąż stanu, wielki autorytet moralny i społeczny. W trudnych latach komunizmu w Polsce stanowił oparcie nie tylko dla wierzących, ale dla wszystkich, którzy marzyli o wolnej Polsce. Bronił polskiej tradycji, tożsamości i praw człowieka. Zainicjował Wielką Nowennę – program moralnego odrodzenia Ojczyzny. Uczył, jak odnosić się z szacunkiem do innych i jak zwyciężać zło dobrem. Lubelska konferencja wpisuje się w nurt popularyzowania i utrwalania w świadomości społecznej oraz przekazywania kolejnym pokoleniom bogatego dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia. Udział w jej obradach potwierdziło szerokie grono przedstawicieli różnych ośrodków naukowych.

Konferencję poprzedzi Msza św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 8.00 w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Po Eucharystii w Collegium Jana Pawła II (aula nr 1031 – X piętro) przez cały dzień będą miały miejsce wykłady, prezentacje, wystąpienia plakatowe i dyskusja panelowa.

Wydarzenie ma charakter otwarty, a zaproszenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych, szczególnie do młodzieży, nauczycieli, katechetów. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa Rodzina Bogiem silna, sesja plakatowa oraz wystawa publikacji poświęconych Prymasowi Tysiąclecia.

Konferencję patronatem honorowym objęli: Metropolita Lubelski abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL oraz dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.lubelski.civitaschristiana.pl oraz w Stowarzyszeniu Civitas Christiana Oddział Lublin – tel. 81 4411031

Informacja o wydarzeniu na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1654026108234280/

Program do pobrania:

Plakat Konferencja Prymasowska