Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Lublin: Ecclesia LEOPOLIENSIS Kościoły Lwowa i archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego: historia, tradycja i dzień dzisiejszy

Ecclesia LEOPOLIENSIS

Kościoły Lwowa i archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego: historia, tradycja i dzień dzisiejszy.

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 600-leciu przybycia do Lwowa katolickiego biskupa.

Patronat honorowy: JE Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki lwowskiego obrządku łacińskiego

Lwów 6-8 września 2014 r.

 

Świątynie archidiecezji lwowskiej są świadkami wielkiej przeszłości tradycji Kościoła, pamiątkami chrześcijańskiej historii wtopionej w zachodni europejski nurt cywilizacyjny a także wyrazem chwały, którą zanosili Bogu Wszechmogącemu nasi przodkowie od wielu wieków. Jubileusz 600 lecia przybycia do Lwowa katolickiego arcybiskupa metropolity jest dobrą okazją żeby pochwalić się nad losem naszych świątyń.

Przypominając chwalebną historię kościoła archidiecezji lwowskiej, ich wartość artystyczną i historyczną nie sposób pominąć problemów dnia dzisiejszego związanych ze zwrotem świątyń, rujnacji zabytków sztuki sakralnej, zatraceniem pierwotnych kształtów plastycznych charakterystycznych dla kościołów łacińskich.

Liczę, że konferencja będzie służyć przypomnieniu dziedzictwa historycznego i artystycznego kościołów Lwowa, a także uwrażliwiać na ich sytuację obecną, w tym i problem własności odwołując się do zasad etycznych i prawnych. Pokłosie konferencji wydane w postaci książki będzie kompendium wiedzy na ten temat.

Z serca błogosławię obradom

+ abp Mieczysław Mokrzycki

Metropolita Lwowski

 

Program

6 września

9:00  Procesja z relikwiami bł. Jakuba Strzemię z kościoła pw. Św. Antoniego do bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia NMK

11:00 Msza św. pod przewodnictwem JE ks. abp Mieczysława Mokrzyckiego

7 września

Pielgrzymka szlakiem świątyń łacińskich archidiecezji lwowskiej Lwów – Rudniki – Komarno – Oborszyn. Msza św. w sanktuarium Matki Boskiej Rudnickiej

8 września

9:00 otwarcie obrad w rzymskiej Kurii Metropolitarnej (ul. Wynnyczenka 32)

 

 

SESJA PLENARNA

Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Lublin), Rola świątyń katolickich w życiu społeczności miejskiej średniowiecznego Lwowa.

Dr hab. Prof. Andrzej Zięba (Kraków), Kościoły i animacja kultury: konsekwencje kulturowe ukształtowania sieci parafialnej w metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego od XVIII do XX wieku.

Red. Jurij Smirnow (Lwów), Świątynie rzymskokatolickie Lwowa. Rozwój sztuki sakralnej miasta.

Dr hab. Prof. Włodzimierz Osadczy (Lublin), Kościoły łacińskie archidiecezji lwowskiej a obecne relacja społeczno-wyznaniowe na Ukrainie zachodniej.

Bp prof. Mariusz Leszczyński (Zamość), Status cerkwi grekokatolickich na terenie archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w części polskiej po II wojnie światowej.

 

HISTORIA

Prof. Jurij Łukomśky (Lwów), Świątynie rzymskokatolickie Rusi halicko-włodzimierskiej.

Ks. dr Stanisław Tylus SAC (Lublin), Fundacje najstarszych kościołów lwowskich.

Prof. dr hab. Tadeusz Trajdos (Kraków), Klasztory katolickie w średniowiecznym Lwowie: fundacja, środki utrzymania, funkcje.

Dr Witalij Rosowski (Lublin), Klasztory rzymskokatolickie w przestrzeni sakralnej Lwowa w XVI-XVIII w.

Ks. prof. Józef Marecki (Kraków), Panorama świątyń zakonnych Lwowa w przededniu II wojny światowej.

Dr Leon Popek (Lublin), Świątynie łacińskie archidiecezji lwowskiej jako miejsca kaźni w latach II wojny światowej (na przykładzie Czortkowa i Podkamienia).

Ks. dr hab. Prof. Waldemar Żurek SDB (Lublin), Kościół salezjański MB Ostrobramskiej we Lwowie: historia i dzień dzisiejszy.

Ks. dr Wojciech Mleczko CR (Kraków), Kościoły zmartwychwstańców w archidiecezji lwowskiej.

Dr Joanna Lubecka (Kraków), Losy świątyń lwowskich po 1945 roku.

Dr Stanisław Stępień (Przemyśl), Lwowskie świątynie łacińskie miejscem kultu podziemnego Kościoła grekokatolickiego po II wojnie światowej.

Dr Wacław Szetelnicki (Legnica), Losy konwentu benedyktynek obrządku łacińskiego p.w. Wszystkich Świętych we Lwowie po II wojnie światowej w sytuacji transformacji ustrojowej.

 

 

TRADYCJA

Dr Olga Osadczy (Lublin), Łaciński zachód w archikatedrze sakralnej ziemi Rusi zachodniej.

Dr Lucyna Rotter (Kraków), Symboliczny przekaz w wystroju świątyń Lwowa.

Wanda Smirnowa (Lwów), Mozaiki we lwowskich kościołach rzymskokatolickich.

Ks. dr hab. Prof. Mieczysław Różański (Olsztyn), Patrocinia kościołów archidiecezji lwowskiej w II Rzeczpospolitej.

Płk. Dr Tadeusz Krząstek (Warszawa), Kościoły archidiecezji lwowskiej – pomniki chwały oręża polskiego.

Rusłana Bubriak (Lwów), Zbiory muzealne Lwowskiej Kurii Metropolitarnej jako źródło do historii Kościoła rzymskokatolickiego.

 

PROBLEMY DNIA DZISIEJSZEGO

Red. Konstanty Czawaga (Lwów), Sytuacja kościołów archidiecezji lwowskiej w świetle mediów.

Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB (Lublin), Prawo własności w nauczaniu teologii moralnej.

Dr hab. Prof. Mieczysław Ryba (Lublin), Prawo własności podstawowym elementem łacińskiej cywilizacji chrześcijańskiej.

Ks. dr Jacek Wojtkowski (Frombork), Ekumenizm praktyczny – troska o chrześcijańską przestrzeń sakralną. Przykład przejmowania kościołów ewangelickich dla kultu katolickiego w diecezji warmińskiej w latach 1972-1992.

O. dr Stanisław Kawa OFM CONV (Lwów), Postępowanie sądowe w sprawie odzyskania klasztoru franciszkanów (plebanii) przy parafii św. Antoniego we Lwowie.

Dr Adam Kulczycki (Rzeszów), Relacje polsko-ukraińskie a problem zwrotu mienia Kościołowi rzymskokatolickiemu na Ukrainie.

Mec. Ihor Czopko (Lwów), Problem zwrotu mienia Kościoła rzymskokatolickiego w świetle ustawodawstwa ukraińskiego.

 

Organizatorzy:

Ośrodek Badań nad Historią i Tradycją Metropoli Lwowskiej Obrządku Łacińskiego

Centrum UCRAINICUM KUL

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego

Stowarzyszenie Wspólne Korzenie

Lwowskie Muzeum Historii Religii

 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać w terminie do 19 sierpnia 2014 r. na adres e-mail: msulek@civitaschristiana.pl. Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu można uzyskać pod numerem tel. 603-182-742

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *