Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

List otwarty do wspólnoty od OSM

Wiele już zostało powiedziane o projekcie Mambo Open cheap jerseys Source oraz ustanowieniu Fundacji Mambo odnoszącej korzyści z przyszłego Chile Mambo.

My, zespół With deweloperów tworzących ten projekt jednomyślnie wierzymy:

  • Projekt open source jest dla ludzi tworzących wolne i otwarte oprogramowanie oraz rozprowadzający go jako zespół tak, aby inni mogli odnosić korzyści.
  • Projekty open source odzwierciedlają ducha współpracy i radości podczas otrzymywania informacji zwrotnych od wspólnoty użytkowników oraz wprowadzają prawidłowe zarządzanie, umożliwiające firmom inwestowanie 404 bez wahania w ich dalszy rozwój.
  • Projekty open source są otwarte na udział każdego kto może wnieść coś wartościowego oraz jest chętny do pracy we wspólnocie.

My zespół Must deweloperów zaniepokoiliśmy się poważnie relacją pomiędzy Fundacją Mambo i całą wspólnotą. Wierzymy, że przyszłość Mambo powinna być kontrolowana przez oczekiwania jego użytkowników, jak i zdolności jego deweloperów. Fundacja Mambo została pomyślana po to, aby ustanowić kontrolę Miro, co sprawia, że współpraca pomiędzy Fundacją a wspólnotą jest niemożliwa.

  • Fundacja Mambo została utworzona bez jakiegokolwiek uznania dla zespołu deweloperów. My wspólnota nie mamy, żadnego głosu w jej wholesale mlb jerseys zarządzie ani w sprawie dalszej przyszłości Mambo. Komitet sterujący powinien włączyć deweloperów i przedstawicieli uczu? Miro do Fundacji i wholesale mlb jerseys wtedy dopiero utworzyć jej pierwszy zarząd. Szef Miro Peter Lamont sam siebie włączył do Fundacji i ustanowił się szefem bez konsultacji z dwoma przedstawicielami deweloperów Andrew Eddie i Brianem Teeman.

  • Pan Peter Lamont obiecał przenieść prawa własności do Mambo na Fundację, teraz Miro odrzuciło ten pomysł.

Co będziemy robić: Będziemy wholesale nba jerseys kontynuować rozwój i wholesale nba jerseys ulepszanie wersji tego wielokrotnie nagrodzonego oprogramowania aktualnie dostępnego na licencji GNU/GPL. Życzymy Miro i Fundacji Mambo wszystkiego najlepszego i żałujemy, że nie jesteśmy w stanie dalej z nimi współpracować.

Zaczęliśmy korzystać z Software Freedom Law center, które doradza nam w tej sprawie. Wkrótce opublikujemy więcej informacji na temat naszych krótko terminowych planów.

17 sierpień 2005, Zespół deweloperów
Andrew Eddie
Emir Sakic
Andy Miller
Rey Gigataras
Mitch plugin Pirtle
Tim Broeker
Alex Kempkens
Arno Zijlstra
Jean-Marie Simonet
Levis Bisson
Andy Stewart
Peter Russell
Brad Baker
Brian Teeman
Michelle Bisson
Trijnie Wanders
Shayne Bartlett
Nick Annies
Johan Janssens

Jest to wolne tłumaczenie Listu opublikowanego na www.opensourcematters.org: Mambo Open Source Development Team – Letter to the community
tłum. enjoy777

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *