Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

LIGONIOWE LAURY ROZDANE!

25 września odbyła się Gala 46. Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia.

Galę zaszczycili swoją obecnością abp Józef Kupny oraz bp Adam Wodarczyk.

Sekretarz Kapituły Maciej Szepietowski, inaugurując Galę, zaznaczył, że „218 laueratów w ciągu 46 lat. Nagroda im. Juliusza Ligonia z intencji Kapituły i Fundatora ma łączyć w wymiarze terytorialnym. Za każdą Nagrodą kryje się inna historia i inni ludzie. Łączy ludzi, którzy reprezentują wspólne wartości”.

Nagroda przyznawana jest za istotny wkład w rozwój życia społecznego, kulturalnego i artystycznego oraz naukowego ziemi śląskiej, w tworzenie jej historii oraz za kształtowanie rzeczywistości w duchu idei głoszonych przez patrona Nagrody. Kapituła pod przewodnictwem ks. dr. hab. prof. UŚ Arkadiusza Wuwera przyznała tegoroczne Ligoniowe Laury:

  • Alicji Nabzdyk-Kaczmarek za zasługi edukacyjne i wychowawcze oraz pielęgnowanie wartości w duchu Pięciu Prawd Polaków i przesłania Patrona Nagrody
  • Kazimierzowi Kimso za praktyczną realizację nauczania społecznego Kościoła i otwartość w prowadzeniu dialogu społecznego ukierunkowanego na realizację dobra wspólnego
  • Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach za dokumentowanie, pielęgnowanie i prezentowanie – we współczesnych formach narracji – historii oraz etosu śląskiego dziedzictwa powstańczego.

Galę zakończył występ zespołu Dobre Ludzie, którego ambicją jest łączenie poetyckich tekstów z nieoczywistymi formami muzycznymi.