Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Konkurs Poetycki

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"

Już po raz trzydziesty czwarty odbył się ogólnopolski konkurs poetycki o nagrodę „Jesiennej Chryzantemy” zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Płocku. To jedna z najstarszych obecnie inicjatyw literackich w Polsce.

GALERIA

Plonem konkursów jest zazwyczaj wiele wierszy. Z tej wezbranej konkursowej fali pozostaje w wybiórczej czytelniczej pamięci kilka urzekających oryginalnością wyobraźni, odkrywczością metafor, ciekawym potraktowaniem tematu. Jest to szczególnie cenne po wprowadzeniu kilka lat temu przez organizatorów „Jesiennej Chryzantemy” regulaminowej innowacji: ograniczenia wieku uczestników do 30 lat i preferencji dla debiutantów. Odtąd udział w płockim konkursie staje się często pierwszym krokiem na Parnas twórcy z coraz to młodszych roczników ze świeżym zapałem potrząsających nowości poetyckiej kwiatem.
„Jesienna Chryzantema” twórczo wpisująca się w tradycje literackie Płocka i mapę ogólnopolskich poczynań literackich, otwiera drogi poetyckich poszukiwań młodym adeptom sztuki słowa. O ogólnopolskim zaś zasięgu konkursu świadczą miejscowości, z których pochodzą laureaci. Od Pisza i Ostrołęki przez Warszawę, Łódż, po Gliwice i Rudę Śląską – to zarys dzisiejszej poetyckiej mapy Polski. Można powiedzieć, że w „Jesiennej Chryzantemie” dominuje literacka prowincja. I to jest pewien sukces płockiego konkursu, bo przecież poeci rzadziej rodzą się pośród miejskiego rozgwaru niż w bliskości przyrody.
Wielu z uczestników konkursu istotnie początkuje w uprawianiu sztuki słowa, co widać w konstrukcji wierszy, operowaniu słowem, budowaniu metafor, obrazów. W plonie tegorocznego konkursu znaleźć jednak można kilka wierszy zadziwiających śmiałym zestawianiem słów, misternym budowaniem obrazów, wzruszeń. Kilka zaś porównań, przenośni, metafor, jak choćby te: „myśl obłąkana snu strażniczka”, „uwięziona deszczem w słońcu lampy”, „ostry kamień słowa”, „znaleźć kamień i nazwać go wiatr”, zadziwia świeżością odczytania odwiecznych tematów poezji, zanurzonych w skarbnicy europejskiej kultury, jak miłość, śmierć, samotność, radość istnienia, poszukiwanie Boga, odkrywanie sensu bycia, porusza wyobraźnię, odkrywa wrażliwość na słowo i poetycką formę.
Werdykt tegorocznego jury w składzie: Zdzisław Koryś redaktor miesięcznika „Nasz Głos” – przewodniczący, Helena Kowalska – sekretarz i ks. Krzysztof Opaliński poeta, redaktor płockiej „Niedzieli”, Maciej Wożniak poeta i krytyk literacki, kierując się wyrównaną wartością 115 nadesłanych zestawów wierszy zdecydowało nie przyznawać pierwszej nagrody. Drugą nagrodą wyróżniło zestawy wierszy: Karola Samsela z Ostrołęki Hanny Wosik z Łodzi. Trzecia nagroda przypadła Radosławowi Sobotce z Ostrołęki. Nagrodą specjalną za debiut ufundowaną przez Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wyróżniono zestaw wierszy Wojciecha Skoczka z Warszawy. Wyróżnieniami finansowymi nagrodzono zestawy wierszy Agaty Chmiel z Zagórzyc Dworskich, Marka Jagielskiego z Gliwic, Zofii Marduły z Rudy Śląskiej i Marcina Orlińskiego z Warszawy. Nagroda książkowa Dyrektora Instytutu Wydawniczego „Pax” przypadła Pawłowi Świdrowi z Pisza. Tenże sam poeta, student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uhonorowany został nagrodą książkową Redaktora Naczelnego pisma Stowarzyszenia Autorów Polskich „Znaj”. Większość tegorocznych laureatów to studenci polonistyki bądź filozofii, co zdaje się potwierdzać przekonanie tych, co uprawianie sztuki słowa uważają to trochę scientia, trochę artes.
Uroczystość podsumowania i ogłoszenia wyników konkursu odbyła się 22 listopada w Domu Darmstadt przy płockim Starym Rynku. Były to piękne chwile pochylenia się nad poezją, która bez reszty wzięła we władanie na ten czas ludzi zgromadzonych w sali Domu Darmstadt, gdzie przecie niejedno ważne wydarzenie kulturalne miało miejsce.
Młodym poetom gratulowali i nagrody wręczali prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Sławomir Józefiak i przewodniczący Rady Okręgu Stowarzyszenia w Warszawie Marian Ćwik i Roland Bury reprezentujący sponsora Wydział Kultury Urzędu Miasta Płock
Tradycyjnie już ogłoszono podczas uroczystości Turniej Jednego Wiersza, którego plon oceniało tym razem jury złożone z laureatów tegorocznego konkursu. Spośród zaprezentowanych kilkunastu wierszy najwyższe uznanie uzyskał utwór Piotra Macierzyńskiego „PO ataku terrorystycznym na szkołę dzieci z Biesłanu mówią wierszem”. Nagrodę publiczności  otrzymał wiersz Doroty Suwały „Pustynia Czasu”.
 Już za rok następny konkurs. Do tej pory zaś niech nam towarzyszą wiersze tegorocznych uczestników „Jesiennej Chryzantemy”.         zk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *