Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Konferencja: „Świeckie państwo, świeckie miasto: mieszkańcy bez korzeni” w Słupsku

10 grudnia w Słupsku odbyła się konferencja  „Świeckie państwo, świeckie miasto: mieszkańcy bez korzeni”, która podjęła temat świeckości w dzisiejszym świecie.

W konferencji poprowadzonej przez ks. Marka Żejmo udział wzięli:

Otwarcie konferencji – Ryszard Pilich, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Koszalinie

Tomasz Nakielski – przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – Warszawa: „Wiara apolityczna i państwo neutralne światopoglądowo czy to możliwe?

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr – Uniwersytet Adama Mickiewicza – Poznań: „Kościół w życiu społecznym miasta

Red. Marcin Przeciszewski – Katolicka Agencja Informacyjna – Warszawa: „Modele stosunków Kościół – Państwo

Dr Monika Szetela – WSKSiM – Toruń: „Utopijna wizja neutralności Państwa

Mec. Mariusz A. Łach – Gdańska Szkoła Wyższa WZ – Słupsk: „Prawo a wartości chrześcijańskie