Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

KOMUNIKAT Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

 

Katowice, dnia 10 marca 2015 r.

 

KOMUNIKAT

KAPITUŁY ŚLĄSKIEJ NAGRODY IM. JULIUSZA LIGONIA

 

Kapituła Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, obradująca w składzie:

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący

Maciej Szepietowski – sekretarz

Prof. dr hab. Franciszek Marek – członek

Dr hab. Marek Rembierz – członek

Piotr Sutowicz – członek

informuje, że tegoroczne Ligoniowe Laury otrzymały następujące osoby i instytucje:

  • Franciszek Pieczka – za konsekwentne pielęgnowanie etosu śląskiego oraz wybitne osiągnięcia artystyczne dla kultury polskiej w dziedzinie filmu i teatru;
  • s. Ewa Jędrzejak SCB – za wyrażaną we wspólnocie, poprzez różnorodne dzieła, troskę o rodzinę i życie ludzkie od początku jego istnienia po naturalny kres;
  • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach – za 90-letnią, wierną Kościołowi i Ojczyźnie pracę formacyjno-edukacyjną wielu pokoleń śląskich duszpasterzy, którzy – rozpoznane i przyjęte w murach Seminarium światło Ewangelii i kultury chrześcijańskiej – wytrwale nieśli współczesnym sobie ludziom.

Kapituła jednocześnie informuje, że Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, przyznana została po raz 42. Uroczystość wręczenia Nagrody Laureatom odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. o godz. 17 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18.

 

Sekretarz Kapituły                                                              Przewodniczący Kapituły

Maciej Szepietowski                                                      Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer