Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Komunikat Kapituły XXIX edycji Nagrody im. ks. Bolesława Domańskiego

Kapituła XXIX edycji  Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. Bolesława Domańskiego w składzie: Ks. prof. Grzegorz Wejman – Przewodniczący Kapituły, Paweł Majewicz – Sekretarz Kapituły, dr Tadeusz Dzwonkowski, Ryszard Pilich, Piotr Sutowicz, na posiedzeniu w dniu 06.09.2013r. w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu złożonych wniosków postanawia uhonorować przyznaniem Nagrody następujące kandydatury.

Pan Wojciech Kokowski (Krajenka)za propagowanie postaw patriotycznych mieszkańców ziemi złotowskiej w XX w.

Pan Bronisław Pałys (Wrocław) za propagowanie kultury inspirowanej wartościami chrześcijańskimi oraz patriotycznymi.

„Grupa Apelowa” (Zakrzewo)- za formowanie młodego pokolenia w duchu Pięciu Prawd Polaków.

Wręczenie Nagród , nastąpi 10 października 2013r. o godz. 18.00 w czasie uroczystej Gali, w Studiu Koncertowym im. Jerzego Szyrockiego Polskiego Radia Szczecin. Galę uświetni koncert w wykonaniu światowej klasy pianistek Marii Pomianowskiej i Joanny Maklakiewicz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *