Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Komunikat Kapituły LXVI Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Kapituła LXVI Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca w dniu 10 maja 2013 roku we Włocławku pod przewodnictwem ks. bp. dr. Wiesława A. Meringa – przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, w składzie: ks. bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba – przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, ks. prał. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Ziemowit Gawski, Marek Koryciński, Tomasz Nakielski i Zbigniew Borowik jako sekretarz przyznała tegoroczną nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”…

NAGRODĘ NAUKOWĄ
Pani prof. dr hab. Jadwidze Puzyninie
za całokształt badań nad językiem w jego służbie prawdzie, dobru i pięknu oraz za świadectwo wierności tym wartościom.

NAGRODĘ NAUKOWĄ
Panu prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi
za badania nad literaturą polską, jej związkami z religią oraz za patriotyczne zaangażowanie na polu publicystyki i działalności społecznej.

NAGRODĘ SPECJALNĄ
Pani Marii Wilczek
za ocalenie i propagowanie dorobku naukowego, poetyckiego i publicystycznego ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba.

NAGRODĘ SPECJALNĄ
Panu dr. Tadeuszowi Wasilewskiemu
za promowanie wartości życia ludzkiego, praktykowanie naprotechnologii jako metody leczenia niepłodności oraz realizację autentycznego powołania lekarskiego.

NAGRODĘ SPECJALNĄ
Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
za kontynuację w duchu szacunku dla życia ludzkiego inicjatywy Karola Kardynała Wojtyły profesjonalnej pomocy ludziom chorym i cierpiącym.

NAGRODĘ  ZAGRANICZNĄ
Ks. Władysławowi Czajce
za duszpasterską troskę i talent organizatorski służące odbudowie wspólnot parafialnych Kościoła katolickiego na Wołyniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *