Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Komunikat Kapituły XXXII edycji Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego

Kapituła XXXII edycji Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. Bolesława Domańskiego na posiedzeniu w dniu 17.01.2017r. w Koszalinie, po rozpatrzeniu złożonych wniosków postanawia uhonorować przyznaniem Nagrody następujące kandydatury:

Pani Iwona Mirońska – Gargas (Szczecin) – za propagowanie kultury inspirowanej wartościami chrześcijańskimi oraz patriotycznymi.

Pan dr Pětr Brězan (Kulov) – Przyjacielowi Polski – za wytrwałą służbę Bogu oraz na rzecz narodu Serbów Łużyckich.

Pan Jerzy Luftmann (Świętno) – za pracę organiczną realizowaną w duchu Pięciu Prawd Polaków na polu kultury
i edukacji.

Wręczenie Nagród , nastąpi 05 marca 2017r. o godz. 16.00
w czasie uroczystej Gali, w Studiu Koncertowym S1 im. Jana Szyrockiego Polskiego Radia Szczecin. Galę uświetni koncert w wykonaniu Marcina Stycznia.