Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

KOMUNIKAT KAPITUŁY XXX EDYCJI NAGRODY IM. KS. BOLESŁAWA DOMAŃSKIEGO

Kapituła XXX edycji Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. Bolesława Domańskiego na posiedzeniu w dniu 24.09.2014 r. w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu złożonych wniosków postanawia uhonorować przyznaniem Nagrody następujące kandydatury:

Dom Polski w Zakrzewie – za wkład w budowę i integrację polskiej tożsamości narodowej na ziemi zakrzewskiej

Polska Misja Katolicka w Niemczech – za umacnianie wiary i tożsamości narodowej pokoleń Polaków na obczyźnie

Pan prof. Zenon Błądek – za budowanie materialnych podstaw polskiego duszpasterstwa na wschodzie w duchu prawdy:  Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci

Wręczenie Nagród, nastąpi 06 listopada 2014r. o godz. 18.00  w czasie uroczystej Gali, w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Galę uświetni koncert w wykonaniu Marcina Stycznia