Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Komunikat Kapituły XXI edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Franciszka Karpińskiego

Białystok, 5 października 2015 roku

Komunikat

Kapituły XXI edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Franciszka Karpińskiego przyznawanej przez

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Kapituła XXI edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego obradująca w dniu 5 października 2015 roku w Białymstoku pod przewodnictwem
J. E. ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki w składzie:

  • Dorota Sokołowska
  • Bogusława Wencław
  • prof. dr hab. Jarosław Ławski
  • dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB
  • ks. dr Dariusz Wojtecki
  • Jan Leończuk
  • Romuald Gumienniak

przyznała tegoroczną nagrodę Profesorowi Wojciechowi Ligęzie za wybitną twórczość krytycznoliteracką i naukową, która z maestrią wydobywa chrześcijański wymiar literatury
i kultury współczesnej.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 1 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego przy ul. J. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Fundatorem nagrody jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Prof. dr hab. Wojciech Ligęza – historyk literatury, krytyk, eseista, profesor tytularny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do jego naukowych zainteresowań należy w szczególności poezja XX wieku oraz literatura emigracyjna.

Studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim Wojciech Ligęza ukończył, napisawszy magisterium pod kierunkiem prof. Kazimierza Wyki. Pracował później jako asystent w Instytucie Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, skąd został zwolniony na skutek represji w czasie stanu wojennego. Jako krytyk literacki debiutował w 1975 roku, publikując na łamach „Życia Literackiego” (nr 19) recenzję powieści Mariana Pilota Zakaz zwałki. Publikował później artykuły i recenzje literackie w takich czasopismach, jak „Odra”, „Twórczość”, „Dekada Literacka”, „PAL. Przegląd Artystyczno-Literacki”, „Tygiel Kultury”, „Nowe Książki”, „Akcent”, „Kwartalnik Literacko-Artystyczny”. Współpracował także z prasą krakowską wydawaną poza zasięgiem cenzury (pod pseud. Henryk Flis, Lektor, XX), m.in. z pismami „Promieniści” (1984) i „Arka” (1988-89). W 1983 doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim na podstawie rozprawy Wiersze Wisławy Szymborskiej. Problemy poetyki. W 1985 przebywał w Nowym Jorku na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. W latach 1986-1988 prowadził sekcję literatury i teatru w Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie.  W 1998 habilitował się na UJ na podstawie książki Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych. W 2003 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Wyróżniony został  nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W 2007 prof. Ligęza wszedł w skład Komisji do Badań Diaspory Polskiej PAU, zaś w latach 2007-2009 był członkiem jury Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Jest także jurorem Nagrody Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, a od 2012 – Nagrody Orfeusz. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008) oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011).

XXI_edycja_Komunikat_Kapituly_nagrody_Karpinskiego_2015