Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

KOMUNIKAT Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Katowice, dnia 29 czerwca 2016 r.

 

KOMUNIKAT
KAPITUŁY ŚLĄSKIEJ NAGRODY IM. JULIUSZA LIGONIA

Kapituła Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, obradująca w składzie:

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący
Maciej Szepietowski – sekretarz
Prof. dr hab. Franciszek Marek – członek
Dr hab. Marek Rembierz – członek
Piotr Sutowicz – członek

informuje, że tegoroczne Ligoniowe Laury otrzymały następujące osoby i instytucje:

  • Ks. bp Stefan Cichy – za wieloletnią, ofiarną posługę Kościołowi i społeczeństwu na Górnym i Dolnym Śląsku, za umiłowanie liturgii oraz formację pokoleń kapłanów i wiernych świeckich w jej pięknym i głębokim przeżywaniu, za działalność naukową, popularyzatorską i społeczną w duchu Soboru Watykańskiego II i śląskiego etosu;
  • Henryk Jan Botor – za twórcze poszukiwania artystyczne i wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej;
  • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiemza codzienny trud pracy w duchu miłosierdzia wyrażonej ewangeliczną zasadą: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Kapituła jednocześnie informuje, że Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, przyznana została po raz 43. Uroczystość wręczenia Nagrody Laureatom odbędzie się 13 września 2016 r. o godz. 17 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18.

 

Sekretarz Kapituły                                                              Przewodniczący Kapituły
Maciej Szepietowski                                                        Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer