Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Komunikat Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

KOMUNIKAT
KAPITUŁY ŚLĄSKIEJ NAGRODY IM. JULIUSZA LIGONIA

Kapituła Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, obradująca w składzie:
Ks. dr hab. prof. UŚ Arkadiusz Wuwer – przewodniczący
Maciej Szepietowski – sekretarz
Prof. dr hab. Franciszek Marek – członek
Dr hab. Marek Rembierz – członek
Piotr Sutowicz – członek

informuje, że tegoroczne Ligoniowe Laury otrzymały następujące osoby i instytucje:

• Alicja Nabzdyk-Kaczmarek – za zasługi edukacyjne i wychowawcze oraz pielęgnowanie wartości w duchu Pięciu Prawd Polaków i przesłania Patrona Nagrody;
• Kazimierz Kimso – za praktyczną realizację nauczania społecznego Kościoła i otwartość w prowadzeniu dialogu społecznego ukierunkowanego na realizację dobra wspólnego;
• Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach – za dokumentowanie, pielęgnowanie i prezentowanie – we współczesnych formach narracji – historii oraz etosu śląskiego dziedzictwa powstańczego.

Kapituła jednocześnie informuje, że Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, przyznana została po raz 46.
Uroczystość wręczenia Nagrody Laureatom odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 17 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18.

Przewodniczący Kapituły- Ks. dr hab. prof. UŚ Arkadiusz Wuwer

Sekretarz Kapituły- Maciej Szepietowski