Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

KOMUNIKAT KAPITUŁY ŚLĄSKIEJ NAGRODY IM. JULIUSZA LIGONIA

Katowice, dnia 26 czerwca 2018 r.

KOMUNIKAT
KAPITUŁY ŚLĄSKIEJ NAGRODY IM. JULIUSZA LIGONIA

Kapituła Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, obradująca w składzie:
Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący
Maciej Szepietowski – sekretarz
Prof. dr hab. Franciszek Marek – członek
Dr hab. Marek Rembierz – członek
Piotr Sutowicz – członek
informuje, że tegoroczne Ligoniowe Laury otrzymały następujące osoby i instytucje:

dr Joanna Jurgała-Jureczka – za entuzjazm i konsekwencję wkładaną w promocję chrześcijańskich, patriotycznych i humanistycznych wartości wyrażanych w pisarstwie Zofii Kossak Szczuckiej Szatkowskiej;
Alfred Bujara – za niestrudzoną promocję godności pracowników, autentyczną pracę na rzecz dobra wspólnego oraz troskę o zachowanie świątecznego charakteru i prawnej ochrony niedzieli i świąt;
• Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – w 50 lecie odnowienia struktur akademickich – za twórczy wkład i edukacyjny wysiłek w kontynuację kilkusetletniej tradycji kształcenia teologicznego we Wrocławiu, w służbie Bogu i Kościołowi.

Kapituła jednocześnie informuje, że Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, przyznana została po raz 45.
Uroczystość wręczenia Nagrody Laureatom odbędzie się 13 września 2018 r. o godz. 17 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18.

Przewodniczący Kapituły – dr hab. Arkadiusz Wuwer

Sekretarz Kapituły – Maciej Szepietowski