Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

KOMUNIKAT KAPITUŁY ŚLĄSKIEJ NAGRODY IM. JULIUSZA LIGONIA

Katowice, dnia 23 czerwca 2017 r.

KOMUNIKAT
KAPITUŁY ŚLĄSKIEJ NAGRODY IM. JULIUSZA LIGONIA

Kapituła Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, obradująca w składzie:

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący
Maciej Szepietowski – sekretarz
Prof. dr hab. Franciszek Marek – członek
Dr hab. Marek Rembierz – członek
Piotr Sutowicz – członek

informuje, że tegoroczne Ligoniowe Laury otrzymały następujące osoby i instytucje:

  • Małgorzata Mańka-Szulik – za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przez 10 laty dzieła Metropolitarnego Święta Rodziny;
  • Maria Dragon – za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o integralne wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu;
  • Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy – w roku 750. rocznicy kanonizacji Świętej Jadwigi – za wytrwałość, w trosce o ciągłość i rozwój Kultu Świętej Księżnej, integrującego katolików Dolnego i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji.

Kapituła jednocześnie informuje, że Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, przyznana została po raz 44.
Uroczystość wręczenia Nagrody Laureatom odbędzie się 20 września 2017 r. o godz. 17:00 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18.

Sekretarz Kapituły                                                                           Przewodniczący Kapituły

   Maciej Szepietowski                                                                        Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer