Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Komunikat Kapituły Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego

Komunikat Kapituły Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego

Kapituła XXXI edycji Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. Bolesława Domańskiego na posiedzeniu w dniu 14.01.2016r. w Koszalinie, po rozpatrzeniu złożonych wniosków postanawia uhonorować przyznaniem Nagrody następujące kandydatury:

Pani Danuta Szyksznian – Ossowska (Szczecin) – za świadectwo życia i przekaz tradycji niepodległościowych młodemu pokoleniu.

Ks. dr Jarosław Wąsowicz (Piła) – za animację postaw patriotycznych wśród środowisk sportowych.

Stowarzyszenie Odra – Niemen (Wrocław) – za pracę organiczną realizowaną w duchu Pięciu Prawd Polaków

Wręczenie Nagród, nastąpi 06 marca 2016 r. o godz. 16.00 w czasie uroczystej Gali, w studiu koncertowym Polskiego Radia Szczecin