Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Komunikat Kapituły Nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego A.D. 2018

Kapituła XXXIII edycji Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. Bolesława Domańskiego na posiedzeniu w dniu 01.02.2018r. w Koszalinie, po rozpatrzeniu złożonych wniosków postanawia uhonorować przyznaniem Nagrody następujące kandydatury:

Krystyna Holly (Gdańsk) – za formowanie młodego pokolenia w duchu Pięciu Prawd Polaków.

Katarzyna i Jacek Pechman (Kołobrzeg)  – za propagowanie kultury inspirowanej wartościami chrześcijańskimi oraz patriotycznymi.

Dr Krzysztof Szczur (Szczecin) – za wytrwałą służbę na rzecz pamięci o  historii kresów wschodnich.

Wręczenie Nagród nastąpi 18 marca 2018 r. o godz. 16.00  w czasie uroczystej Gali, w Studiu Koncertowym S1 im. Jana Szyrockiego Polskiego Radia Szczecin.